den välmående ledaren


Emotional leadership is the spark that ignites a company´s performance,

creating a bonfire of success or   a landscape of ashes.

[Daniel Goleman - Primal leadership] 
  • Professionell coach & erfaren mentor
  • 15 års erfarenhet som chef/ledare i de globala organisationerna Telia och Tieto
  • Certifierad i verktyget EQ-i 2.0
  • Certifierad NLP Business Practitioner & Change Management Practitioner
  • Civilingenjör Datateknik (LTH) samt grundkurs i Historia & Psykologi (LU)
  • Springer halvmaraton, äter böngroddar & dricker smoothies, praktiserar mindfulness, hänger på TED.com, läser Kontentan, skriver då & då i HOLONE
  • Bloggar på tema Effektiv kommunikation och ledarskap  - Hedin Exformation


Annika Nivestam, chef på Tieto:

Mårten är en av de bästa chefer jag haft! Han är coachande och inspirerande och har en mycket god kommunikationsförmåga. Hans intresse för människor, för människors beteende och dess bakomliggande orsaker gör att hans kontakt med medarbetarna känns engagerad.


Lena Forsfält, VD Palatset Media AB:

...det har verkligen varit klockrent att få bli coachad av Mårten och det är något som jag varmt kan rekommendera alla som är i en stor förändringsfas. Just detta att själv känna att man blir tydlig och spalta upp sina mål, från det stora i skyn till det minsta, praktiska som ska göras inom de närmaste dagarna, har varit väldigt nyttigt.


Tomas Holasek, vd Steny

EQ-i testet och Mårtens efterföljande EQ-coaching gav mig nya insikter och medvetenhet om hur jag fungerar på det känslomässiga planet, var jag har balans och obalans, och gav mig på så sätt specifika områden inom vilka jag direkt kunde sätta  upp utvecklingsmål och handlingsplaner. En ”femetta”, helt enkelt.


Läs mer om Mårten på LInkedIn:


Den välmående ledaren drivs av Mårten Hedin


Nå framgång genom att optimera din

  emotionella kompetens (EQ)


  Vi människor är sociala varelser. Det har vi varit ända sedan vi levde i små grupper på afrikas savanner. Den moderna hjärnforskningen (neurovetenskapen) kan allt bättre förklara hur vår hjärna fungerar. Vi styrs mycket mer än vad vi tidigare trott  av våra känslor. Därför är kunskap om våra känslor - den emotionella intelligensen (EQ) -  så viktig.


Att vara en modern effektiv välmående ledare handlar  om att medvetet vidareutveckla sina emotionella kompetenser - nå framgång genom att optimera din emotionella kompetens (EQ).

Forskning visar  att   känslan av att vara tillfreds med livet, att känna livsglädje och   att vara nöjd med sig själv påverkar alla de övriga emotionella kompetenserna.  Modern hjärnforskning visar också att "känslor smittar" - om du som ledare är autentisk, positiv och agerar med hög energi så  presterar du själv och dina medarbetare som bäst.


Utifrån ovan resonemang  kan  man  definiera den primära ledaregenskapen:

  • du som ledare måste säkra att du är nöjd och tillfreds med livet - en välmående ledare.

 

EQ & coaching

Nå ökad självinsikt - bli mer effektiv


EQ-i är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda EQ-i mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet, samt en ökad arbetstillfredsställelse och personligt välbefinnande för individen.

Coaching är ett lösningsfokuserat sätt att med hjälp av aktivt lyssnande och effektfulla frågor stödja processen så att klienten når sitt mål.

Låt mig hjälpa dig nå framgång genom att testa din emotionella kompetens, identifiera dina utvecklingsmöjligheter samt genom coaching ge dig stöd att nå dina mål.


Läs mer om mina tjänster här

Inspiration

Ständig vidareutveckling


En av de mest betydelsefulla management-böckerna som skrivits är "The 7 habits of highly effective people" av Stephen R. Covey.  Den sjunde goda vanan heter "Vässa sågen", vilket betyder att effektivitet & välbefinnande nås genom ständig vidareutveckling och förnyelse inom de fyra dimensionerna : fysisk (mat och motion), andlig (meditera & klargör  dina värderingar), mental (läs, visualisera, planera & lär dig nya färdigheter) samt social/emotionell (etablera relationer, lyssna inkännande).

Inspiration kring vidareutveckling av dina emotionella förmågor (EQ) får du via:


EQ-bloggen