den välmående ledaren


Emotional leadership is the spark that ignites a company´s performance,

creating a bonfire of success or   a landscape of ashes.

[Daniel Goleman - Primal leadership] 
  • Daniel Goleman - mannen som satte begreppet emotionell intelligens på kartan.


  • Daniel Pink - f d talskrivaren till Bill Clinton som definierat "Why right brainers will rule the future".


  • Tony Robbins / Robin Sharma - två NLP-gurus som inspirerar med sitt mästerskap.


  • Stephen Covey -  giganten som skrev "7 habits of highly effective people".


  • David Rock -  medskapare av NeuroLeadership Institute och författaren till "Your brain at work".


  • Tor Nörretranders - min store hjälte som myntade begreppet exformation.
Min inspiration kommer  bl a från:


Bakgrund till

  den välmående ledaren


Den välmående ledaren drivs av Mårten Hedin via  egna företaget Hedin Exformation AB i Malmö/Skåne.


Är du intresserad av någon tjänst - kontakta mig på:


email: hedin.exformation@gmail.com

mobil: +46 70 640 5195

hemsida: www.hedinexformation.se


Hedin Exformation AB

att. Mårten Hedin

Höststigen 9

236 61  Höllviken


Coaching och Ledarutveckling via EQ-i 2.0 erbjuds primärt i Skåne. Vid behov levereras tjänsterna även i övriga Sverige (reskostnader kan då tillkomma).


Gilla gärna "Den Välmående Ledaren" på Facebook:
 
Vad är egentligen effektivt ledarskap?

För att bli den ledare som just du vill vara är det viktigt att du blir "ditt bästa jag". Jag är övertygad om att självinsikt i dina emotionella kompetenser är en viktig pusselbit för att uppnå detta och att själva kärnan handlar om att du själv ska känna livsglädje och vara välmående. Mitt bidrag i detta är att jag kan klargöra (belysa) var du står nu och hur pusselbitarna hänger ihop, stödja dig i din utvecklings- och förändringsprocess genom coaching (hjälpa dig rätta till "din sving" och hitta dina styrkor) samt slutligen beröra dig genom att utmana dig att hitta ditt eget mod så du kan ta steget och bli den välmående ledaren.


 

Syftet med denna webplats är bl a att sprida kunskap om emotionell kompetens samt marknadsföra mina tjänster kring detta. Den senaste forskningen är tydlig. IQ och specifik kompetens inom ditt område är nödvändigt, men inte det som gör dig till en framgångsrik ledare. Framgångsfaktorn är den emotionella intelligensen (EQ) – känslans intelligens.

Det allra viktigaste är att du är nöjd och tillfreds med livet. Eftersom känslor smittar så är det viktigt att du som ledare är autentisk, positiv och agerar med hög energi - då presterar du själv och dina medarbetare som bäst.


 

Min affärsidé är att jobba med organisationsutveckling genom urval, utbildning och utveckling av effektiva ledare baserat på aktuell hjärnforskning, coaching samt moderna mätverktyg inom emotionell intelligens.


De bilder som inte är mina egna, är antingen från MHS eller hämtade från nätet och får användas i affärsmässigt syfte, enligt Creative commons...