den välmående ledaren

Testet EQ-i 2.0 är ett självskattningsverktyg som mäter fem

huvudområde indelat i femton delskalor.

Huvudområdena är:

  • Självuppfattning
  • Självuttryck
  • Mellanmänskliga förmågor
  • Beslutsfattande
  • Stresshantering

Dessutom får du en indikator för välbefinnande, som indikerar hur nöjd och tillfreds du är med livet i stort - ett mått på livsglädje.


Utifrån testet kan du få fram olika typer av resultatrapporter beroende på ditt behov:

  • EQ Workplace: den grundläggande personliga rapporten
  • EQ Leadership: en utökad rapport som ger ytterligare stöd för dig som är ledare
  • EQ 360: en klassisk 360-rapport som kräver att förutom du själv också din chef, dina kollegor och dina underställda gör testet
  • EQ Group: en rapport som görs utifrån att alla medlemmar i en viss grupp gjort testet


Pris beror på typ av rapport samt vilken typ av muntlig återrapportering du vill ha.

Kontakta mig för prisuppgift.Copyright Hedin Exformation © All Rights Reserved