den välmående ledaren

Föreläsning / Workshop / Utbildning

"Hur du blir en ännu mer modern effektiv välmående ledare"

Ingår: Föreläsning/workshop/seminarieserie (45-360 minuter) på ert företag

Pris: Kontakta mig för prisuppgift


Sagt av deltagare:

”Äntligen en utbildning med handfasta exempel och enkla grepp för att öka välmåendet både på arbetet och hemma. Jag gillade framför allt att det hela byggde på vetenskapliga studier med mätbara resultat!”

Stefan Hult, Enterprise Social Specialist på Stratiteq AB


Emotionell intelligens (EQ) handlar om:

Har du självförtroende och tydliga målbilder i livet?

Kan du kommunicera effektivt & stå upp för dig själv?

Är du bra på att skapa bra relationer med andra?

Har du förmågan att ta beslut effektivt?

Hanterar du stress och förändring på ett positivt sätt?


På denna föreläsning får du insikt i:

• Hur du blir en mer välmående ledare!

• Den konkreta kopplingen mellan framgång & välmående!

• Hur du som ledare kan applicera de senaste rönen inom den moderna hjärnforskningen för att bli mer effektiv!

• Vilka de 15 emotionella förmågorna är!


Den senaste forskningen är tydlig. Hög intelligenskvot (IQ) och specialistkompetens inom ditt område räcker inte för att göra dig till en framgångsrik ledare. Du behöver också den emotionella intelligensen (EQ) – känslans intelligens.


För ännu mer inspiration


Copyright Hedin Exformation © All Rights Reserved