den välmående ledaren

Har du självförtroende och tydliga målbilder i livet?

Kan du uttrycka känslor samt stå upp för dig själv?

Är du bra på att förstå hur andra människor känner?

Har du förmågan att ta beslut på ett effektivt sätt?

Hanterar du stress och förändring på ett positivt sätt?

Om allt vore möjligt, vad skulle du vilja göra för att maximera ditt välbefinnande?


Helt enkelt - vill du lära dig mer om hur du kan bli

en ännu mer modern effektiv välmående ledare?

Emotionell intelligens - självinsikt via testverktyget EQ-i 2.0


EQ-i 2.0 mäter en begåvning som inte  täcks av andra tester. Omfattande forskning från ett stort antal länder tyder på att emotionell intelligens (EQ) utgör nyckelfaktorer för både privat och yrkesmässig framgång.

EQ-i är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda EQ-i mäts i ökad effektivitet,  högre produktivitet, samt en  ökad arbetstillfredsställelse  och personligt välbefinnande för individen.

Vill du vidareutveckla din EQ för att nå ditt bästa jag - läs mer om mina EQ-tjänster här!Coaching -

för att bli en framgångsrik ledare


Coaching  är ett lösningsfokuserat sätt att m h a lyssnande och frågor stödja processen så att klinten når sitt mål. Coaching innebär inga råd, förslag eller terapi, utan bygger på tilltron till människans egna resurser.

Definition ICF: "Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential".

Min coaching baseras på GROW-modellen  och de 11 kärnkompetenser som är definierade av ICF,  se länk.

Undrar du ibland om du får ut maximal effekt ur dig själv - läs mer om mina coaching-tjänster här!

Inspiration -

bli en ännu mer  välmående ledare!


För att bli en ännu mer modern effektiv välmående ledare så gäller det att hålla sig uppdaterad på  den senaste forskningen.

Min aktuella föreläsning innehåller det bästa från de senaste rönen inom aktuell forskning, t ex hur ett högt EQ bidrar till framgång, en modell som hjälper dig   i ditt ledarskap (SCARF-modellen), en praktisk modell för att optimera utnyttjandet av din hjärna  ("the healthy mind platter"), hur du bibehåller fokus genom mindfulness osv


Vill du också bli mer välmående - läs mer om hur jag kan inspirera dig?

Copyright Hedin Exformation © All Rights Reserved